Verzuim op orde

Het verzuim zegt veel over de cultuur van de organisatie. Is er bijvoorbeeld sprake van veel kort en frequent verzuim? Zijn de cijfers überhaupt inzichtelijk en wat vinden jullie hiervan?

We gaan aan de slag met:

  • Inzicht in verzuim; waar zijn trends te ontdekken, wat speelt er.
  • Aan de slag met lopend verzuim; voeren van (frequent) verzuim gesprekken, samenwerking met de arbodienst.
  • Training verzuim & werkgeluk voor leidinggevenden.
  • Ontwikkelen preventief verzuimbeleid; welke interventies kunnen we aanbieden aan de medewerkers om verzuim te voorkomen?

Het is belangrijk om je te realiseren dat zo’n 60% van het verzuim wordt veroorzaakt door privé problematiek. Naast het aanpakken van het lopende verzuim is het daarom ook belangrijk te investeren in een preventief beleid. De leidinggevende speelt hierin een cruciale rol. Om die reden staan we in deze stap langer stil bij coaching en ontwikkeling van leidinggevenden en de huidige gesprekscyclus.

Hoe werkt dit?

Het snel en adequaat aanpakken van jouw verzuim is belangrijk in het beheersbaar maken hiervan. We starten met een analyse van je verzuimcijfers. Inzicht is belangrijk om te trends te ontdekken. Daarna gaan we samen aan de slag met het lopend verzuim. We bereiden gesprekken voor en sturen proactief de arbodienst aan. Natuurlijk vergeten we de leidinggevenden niet, want zij hebben en cruciale rol in het (voorkomen van) verzuim. 

Investering

Er zijn verschillende manieren waarop ik je kan ondersteunen. We kunnen een vaste projectprijs afspreken, een abonnementsvorm van een jaar of op basis van nacalculatie een uurtarief. 

Wat ik vooral belangrijk vind, is dat de ondersteuning past bij jouw behoefte. 

Interessant voor jou? Laat het mij weten!