HR-basis op orde

Jij wilt werken aan jouw personeelsbeleid en het vergroten van werkgeluk in je organisatie. Maar….

  • je hebt geen idee waar je moet beginnen.

  • je weet niet of de huidige HR-processen wel optimaal zijn ingericht, 

  • je hebt geen tijd voor alle lopende HR-projecten en kan geen prioriteiten meer aanbrengen. 

  • je weet niet hoe je de HR-basis op orde brengt en of je wel voldoet aan de wettelijke kaders. 

Al jaren houd ik mij bezig met de HR-basis op orde. Want zonder HR-basis is er geen ruimte voor groei. We gaan samen aan de slag met het op orde brengen van de HR-structuur, de HR-processen en kijken of je voldoet aan de wet- en regelgeving. En belangrijker nog; we creeren rust op de HR-afdeling, zodat we kunnen werken aan het beheersbaar maken van verzuim én het vergroten van werkgeluk. 

Hoe werkt dit?

Mijn HR & Werkgelukkompas is de basis voor de HR-basis op orde. Dit kompas is gebaseerd op zo’n 15 jaar ervaring aan HR gecombineerd met de opleiding tot Werkgelukdeskundige. Je krijgt een uitgebreid advies rapport met concrete punten om aan de gang te gaan met het op orde brengen van de basis én de prioriteiten voor de toekomst. We kunnen dit eventueel uitbreiden met een nul-meting onder het personeel. 

We staan samen stil bij de elementen die noodzakelijk zijn volgens de wet en welke elementen in de employee journey aangepakt of opgezet kunnen worden ter verbetering. De gehele HRM-functie wordt in kaart gebracht, zodat je op alle punten inzichtelijk hebt of je kunt verbeteren of door moet gaan met wat je deed

Door middel van een aantal diepte interviews met stakeholders en het bestuderen van de huidige HR-documenten wordt een adviesrapport opgesteld. Er wordt gebruik gemaakt van een uitgebreide vragenlijst en checklist. De projecten worden per onderdeel samengevat en de prioriteiten worden aangegeven. 

Je kunt vervolgens met meer rust zelf aan de slag met de projecten of we doen het samen. 

Investering

Als je meer zicht hebt op de noodzakelijke elementen van het personeelsbeleid, de pijnpunten en de punten ter verbetering kun je ook echt gaan werken aan een werkgelukkige organisatie. Het HR & Werkgeluk kompas kost eenmalig € 1.450 excl. 21% BTW. Dit is inclusief interviews, bestuderen relevante documenten, een uitgebreid adviesrapport met aanbevelingen ter verbetering en een eindgesprek. Desgewenst kan het standaard kompas ook worden uitgebreid met een meting onder het personeel. De extra investering is dan € 649,- excl. 21% BTW. 

Als ik je kan ondersteunen bij de projecten kunnen we een vaste projectprijs afspreken of we werken op basis van nacalculatie met een uurtarief. 

Interessant voor jou? Laat het mij weten!