BLOG

Is de Wet verbetering Poortwachter ook echt een verbetering?

De Wet verbetering Poortwachter is bij veel HR-professionals en leidinggevenden een bekend fenomeen. Deze wet schrijft voor welke acties er moeten worden genomen in het geval van arbeidsverzuim en is ontstaan om het aantal werknemers dat langdurig verzuimt terug te dringen. Vooral omdat, zo geeft de Rijksoverheid aan, de acties in de eerste periode helder zijn omschreven.

Podcast

Recent heb ik een podcast opgenomen met Denise Pellinkhof van Joy in Business. Het thema van de podcast is het werken aan jouw eigen merk. Klik op het logo om de podcast te beluisteren. 

BLOG

Kijk jij door een roze bril naar je personeel?

roze verzuim

Houd je bezig met roze verzuim: een belangrijker voorspeller voor uitval of vertrek. De leidinggevende speelt een cruciale rol in het voorkomen én beheersbaar maken van verzuim en HR moet hierin ondersteunen en adviseren.

Lees meer.....

HR verzuim recruitment logo
Het ontstaan van Artemis Advies
intermediair
Mijn blogs voor
Intermediair

Mijn blogs voor
AvA